07
Şubat
2020

HKMO Başkanı Mert Özdağ Bey'in şirketimize ziyareti

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 14.dönem Başkanı Mert ÖZDAĞ Bey’in şirketimize yapmış olduğu ziyaretten dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunarız. @tmmobhkmo

We would like to thank him for his visit to our company, Mert OZDAG, 14th Term President of TMMOB Chamber of Map and Cadastre Engineers Ankara Branch.