Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Politikamız
 
● Kişisel Veri yönetim sistemimizin ISO 27701:2019 ve Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
● Çalışanların Kişisel Veri ve bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı,
● Stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesinde, Kişisel Veri ve bilgi güveliği yönetim sisteminin kurulup sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamayı, belirlemeyi, değerlendirmeyi ve kontrol etme işlevini yerine getirmeyi,
● Kişisel Veri ve Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
● Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini,
● Kişisel Veri ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü sağlamayı,
● Sektör içerisinde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için özveri ile çalışmayı

taahhüt ederiz.
 

Genel Müdür
04.01.2021