● ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli arttırmak.
● Kuruluşumuzun amaç ve bağlamına uygun davranmak,
● Kurumsal nitelik kazanmak,
● Teknolojiyi sürekli takip etmek,
● Kaliteli hizmet ve üretmek,
● Tüm personelin katılımı ve desteğini sağlamak ve motivasyonunu arttırmak,
● Kaynakların iyileştirilmesi çerçevesinde eğitim ve teçhizatın sürekli bakımını sağlamak,
● Müşteri memnuniyetini sağlamak,
● Zamanı ve malzemeyi ekonomik kullanmak,
● Kalite hedeflerimiz doğrultusunda hareket etmek,
● Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı ve uygulanabilir şartlara uygun davranacağımızı Taahhüt ederiz.  

 

KALİTE POLİTİKASI OLARAK BENİMSEMİŞTİR…


GENEL MÜDÜR

09.01.2023